top of page

ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛСТВА НА ФУДБАЛСКИТЕ ТЕРЕНИ

Настап на М-р Нелко Нелковски, Претседател на МЦКР и Раководител на проектот „ГРАЃАНСКА ПРЕВЕНЦИЈА„ во централниот дневник на Макеоднската телевизија по повод непреземените превентивни мерки и прекинот на фудбалскиот натпревар помеѓу репрезентациите на Србија и Албанија во Белград

ПРЕВЕНЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ - МЦКР и МВР

„ПРЕВЕНЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ„ средба на МВР со граѓанските организации и промоција на проектот по повод Локалните и Претседателските избори 2014 година

ВИДЕА

bottom of page